Sommarhälsning 2017!

Skriver årets sommarhälsning på min iPad, från bilen, på väg upp till midsommar i Västerbotten. Nyss var jag uppkopplad mot mitt virtuella skrivbord på jobbet, för att lägga in mina arbetade timmar för den här veckan. Mycket smidigt att arbeta utanför kontoret med hjälp av tekniska hjälpmedel :-)! Jag gläder mig åt att vi på Revideco ligger så långt framme när det gäller tekniken, men ännu mer åt att vi inte låter den stå i vägen för det allra viktigaste i vår bransch – den personliga kontakten!

På tal om ny teknik så har vi nu börjat se de första lyckade automatiseringarna av bokföringen i mindre bolag. Det passar fortfarande inte alla verksamheter, och det innebär en del inkörning där man måste vara beredd att anpassa en hel del av sina rutiner till ”bokföringsroboten”. Men när man väl gjort det så är det idag ett rätt snyggt och effektivt sätt att hantera sin löpande bokföring. Den mänskliga kontakten med en erfaren rådgivare, redovisningskonsult eller revisor, behöver alla fortfarande, men mycket av rutinarbetet försvinner eller effektiviseras. Vill du veta mer om detta, prata gärna med Emma, Kim, Astrid eller mig hos oss!

Under våren bestämde sig Tobias på vårt Jönköpingskontor för att byta jobb. Det ledde i förlängningen till att vi, i nära och positiva diskussioner med alla inblandade, bestämde oss för att avyttra hela vår verksamhet i Jönköping. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med främst Oscar, Frida och våra tidigare redovisningskonsulter i Jönköping, men inte ha någon egen verksamhet där från och med augusti i år. All lycka framöver till våra vänner där!

För att avrunda skulle jag också varmt vilja rekommendera alla andra entreprenörer att göra något som vi på Revideco gjort i år. Vi bestämde oss i höstas att tillsätta en Framtidsgrupp, bestående av både äldre och yngre anställda, både delägare och anställda, både kvinnor och män (ja, ni fattar, en blandad grupp…). Denna grupp har fått tänka fritt på Revidecos närmaste 3-5 år framåt, och resultatet är klart över vår initiala förväntan! Många av idéerna har redan börjat förverkligas, och vårt självförtroende och vår framtidstro har ökat markant. Hör av er till mig om ni vill veta mer om detta!

Trevlig sommar!

Styrelsearvode = lön, nytt avgörande!

Revideco/2017-06-22/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har i dagarna avgjort ett mål som kommer att få direkta konsekvenser för alla som fakturerar styrelsearvode från bolag.

Domen torde innebära att det nu i princip inte längre går att fakturera styrelsearvode från bolag. Detta går ju emot vad Skatteverket tidigare ansett (minst tre styrelseuppdrag, mm) och kommer att ställa till det för alla som idag fakturerar styrelsearvoden via bolag. Det återstår att se hur Skatteverket väljer att agera avseende redan fakturerade styrelsearvoden, men utbetalningar av styrelsearvoden som görs från och med nu bör betalas ut som lön och utgöra underlag för arbetsgivaravgifter.

Prata eller maila gärna din kontakt hos oss på Revideco om du vill diskutera detta!

Revidecos VD talar om digitalisering av bokföring på globalt tech-seminarium

Revideco/2017-06-10/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Revidecos VD Erik Emilsson talar på ett globalt teknologiseminarium den 15 juni

Tech-seminariet handlar om digitalisering, automatisering och artificiell intelligens (AI) för redovisnings och revisionsbranschen ur ett globalt perspektiv och deltagarna kommer från hela världen. Erik och Revideco har uppmärksammats globalt av det världsomspännande nätverket MGI för sin kunskap om digitala och automatiserade lösningar för små och medelstora företag.

Kul att vi uppmärksammas på ett globalt plan

Jag kommer att tala om Revidecos utvecklingsresa på det här området, säger Erik Emilsson. Det är också kul att vi uppmärksammas på ett globalt plan för det vi gör i Sverige. Vi i Sverige ligger i framkant på detta område jämfört med många andra länder. Större bolag har ofta lagt stora summor på att driva igenom digitalisering/automatisering, och nu är det möjligt även för många mindre företag att bli både digitala och automatiserade, åtminstone till en viss utsträckning, utan att behöva investera några gigantiska summor. Intresset är enormt och jag ser fram emot att få tala om Revidecos resa, och hur vi gjort i Sverige. Jag tror att detta kommer att inspirera redovisningskonsulter och revisorer i andra länder att följa efter.

Varning för bluffföretag! Här har du varningslistan

Revideco/2017-06-4/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Här har du en lista där du snabbt och enkelt kan se efter om företaget som kontaktar dig försöker utsätta dig för en bluff. 

Listan varnar för företag med oseriösa försäljningsmetoder, bluffakturor och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös.

Till varningslistan!

Vad gör man om man utsatts för en bluff?

Småföretagarnas riksförbund har skrivit en handbok som finns publicerad på deras hemsida som heter ”Småföretagarnas handbok om bluffakturor– skojarnas metoder och dina rättigheter” De skriver att ”Som företagare idag är det bara en tidsfråga innan någon försöker lura dig. Det kan handla om att ingå ett ofördelaktigt avtal, eller att få dig att betala en påhittad faktura. De som försöker lura dig kan lika gärna vara stora börsnoterade företag som småföretag som är en front för den organiserade brottsligheten. Så länge företagare låter sig luras kommer bedrägerierna fortsätta. Det enda sättet att få stopp på fakturaskojeri och vilseledande försäljning är att lära sig bedragarnas metoder, och sina egna rättigheter om man ändå skulle bli drabbad.” Läs mer på Småföretagarnas hemsida.

Svensk handel har också skrivit en guide om hur du bör hantera bluff fakturor. Där beskriver de på ett enkelt och tydligt sätt hur du bör agera. De vill också gärna att du som utsatts hör av dig till dem för att de ska kunna uppdatera sin varningslista.

Listan uppdateras av Bisnis Analys och tillhandahålls av Svensk Handel.

Looking to sell or buy a company? Ebay for company acquisitions wordwide – a global M&A Marketplace

Revideco/2017-05-24/Nyföretagare, Nyheter/

As proud members of MGI Worldwide we are delighted to annonce that MGI Worldwide has launched a global M&A Marketplace. This ”the future Ebay for company acquisitions wordwide” is a a public forum giving global coverage to members’ and their clients’ merger and acquisition opportunities wherever they are located around the world.

Looking to sell or buy a company?

For our Swedish clients we offer the possibility to post any such activities, regardless of ther size and scope. Are you interested in acquiring one of the posted objects there is contact information attached to one and each of the objects.

Find out more at the M&A Marketplace.

Global Mergers and Acquisitions Experts

With the increasing globalisation of business we are happy to have a global team within MGI working with mergers & acquisitions. As it is more important now than ever for those looking for merger/acquisition opportunities to know that their advisers can offer a truly international reach.

MGI Worldwide’s global reach offers those wishing to buy or sell businesses an ability to access specialist expertise locally while being able to identify potential targets throughout the Nordics, Continental Europe, North America, Africa, South America and elsewhere.

Find out more about our team of experts.

 

Anmälan om verklig huvudman under 2017

Jenny Douhan/2017-05-14/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Nyheter/

I syfte att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism väntas Riksdagen inom kort ta beslut om anmälan om verklig huvudman till ett register hos Bolagsverket. Enligt ett penningtvättsdirektiv som Europaparlamentet har antagit måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Vad är verklig huvudman?
Verklig huvudman definieras som den eller de som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening, dvs ägarna i merparten av fallen. Registret avser juridiska personer som ägs av fysiska personer, så enskilda näringsidkare kommer inte beröras. Inte heller ideella föreningar utan verklig huvudman, börsbolag eller offentliga bolag kommer beröras.

Vilka omfattas?
Ett register över verkliga huvudmän förväntas underlätta för Finanspolisen att upptäcka och motverka brott. Man beräknar att registret kommer omfatta ca 800 000 företag, stiftelser och föreningar i Sverige, huvudsakligen:

Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomiska föreningar
Bostadsrättsföreningar
Stiftelser
Samfällighetsföreningar

…samt de flesta övriga föreningar. Du hittar en komplett lista här.

När ska anmälan ske?
Bolagsverket kommer under våren informera närmare om hur verklig huvudman ska anmälas, men vi vet redan nu att registrering ska ske elektroniskt med signering via e-legitimation, och det kommer även krävas en del dokumentation i de fall då verklig huvudman i bolaget inte är helt självklar.

Befintliga företag, föreningar och andra juridiska personer måste göra sin anmälan inom 6 månader från och med det datum då lagen börjar gälla och lagen kan som tidigast börja gälla den 26 juni 2017.  Om lagen implementeras den 26 juni 2017 så betyder det att samtliga 800 000 företag och föreningar måste registreras innan den 26 december 2017 Nya företag som registreras från och med det datum då lagen börjar gälla har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman.

Berörs du och vad ska i så fall göras?
Vi på Revideco kan hjälpa till med att först och främst ta reda på om er verksamhet omfattas av detta. Därefter sammanställer vi ett underlag för ert bolag och vi håller reda på vilken dokumentation som i förekommande fall krävs. Slutligen ser vi till att anmälan görs till Bolagsverket i tid.

Är du kund hos oss så hör av dig till din med din kontaktperson om du har några funderingar. Är du inte kund och vill höra mer om Revidecos tjänster, boka ett möte med oss här!

Hur stor aktieutdelning får man ta i fåmansbolag?

Antti Niemi/2017-05-10/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Vill du veta hur stor aktieutdelning du kan ta, dvs hur stora utdelningsbara medel bolaget har, när man får ta utdelning, hur skatten på utdelningen ska deklareras, när betalas skatten på utdelningen,  hur man bokför utdelning, om utdelningen måste betalas ut direkt och om man får dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret? Då ska du läsa den här artikeln.

Hur stor utdelning ägaren bör ta beror dels på hur ägaren av bolaget blir beskattad och dels på hur mycket utrymme för utdelning som det finns i bolaget. Vill du veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12 reglerna läs här. Den här artikeln fokuserar på frågor rörande utdelningsbara medel.

Vad är aktieutdelning?

Utdelning är vad det låter: pengar från företaget delas ut till ägarna av bolaget. Under vilka förutsättningar det går att göra och när man får göra det styrs av aktiebolagslagen.

Utdelningsbara medel

Utdelningsbara medel är nettot av bolagets historiska resultat minus utdelningar och andra värdeöverföringar som redan gjorts. Använd de belopp som finns i bolagets årsredovisning vid bolagets fria egna kapital inklusive årets fastställda resultat som är föremål för utdelning. Men, riktigt så enkelt är det inte eftersom hänsyn behöver tas även till framtida händelser. Man får med andra ord inte dela ut medel som behövs i bolaget för framtiden.

Det som styr hur mycket medel som ska behållas i bolaget, dvs inte delas ut, är försiktighetsprincipen i aktiebolagslagen. Försiktighetsregeln innebär förenklat att en utdelning inte får göras om den riskerar bolagets framtid.

Förenklat ser formeln för hur stor aktieutdelning man får ta ut så här:

Fritt eget kapital
(inklusive årets fastställda resultat)
– medel som behövs i framtiden
= medel som får delas ut

 

Vi på Revideco är specialister på 3:12 reglerna och träffar dig gärna för att diskutera din skattesituation. Klicka här för att boka ett möte!

Ska man dela ut allt?

Innan man svara på den här frågan är det intressant att fundera på följande:

 1. Vad förväntar sig bolagets intressenter? Ett bolag ser onekligen mer stabilt ut om det har ett stort eget kapital. Nyckeltal som soliditet påverkas också av storleken på det egna kapitalet. Har bolaget ett lågt eget kapital och då en låg soliditet kan bolaget ses som mindre starkt rustat för framtiden.
 2. Behöver ägaren pengarna? Om inte så är det bättre att låta medlen ligga kvar i bolaget i stället för att orsaka att det blir skatt på utdelningen (gäller när medel delas ut till privatpersoner).
 3. Hur ser beskattningssituationen ut avseende utdelningarna dvs hur stort är ägarnas utdelningsutrymme enligt 3:12 reglerna? Ofta finns det utdelningsbara medel i bolaget men ägarnas privata skattesituation innebär att det kan bli upp till 57 % skatt på utdelningen. Vill du veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12 reglerna läs här.

När får man ta utdelning?

Utdelning får tas så snart bolaget haft sin första bolagsstämma. På stämman kan då beslutas att fritt eget kapital (inklusive senaste räkenskapsårets resultat) disponeras som utdelning eller förs över i ny räkning. Efter årsstämman är det även möjligt att besluta om utdelning på extra stämma.

Vi på Revideco erbjuder redovisning, rådgivning och revision i Göteborg, Jönköping, Skellefteå och i Stockholm. Klicka här här att boka in ett möte!

När deklareras och betalas skatten på utdelningen?

I tidslinjen nedan beskrivs vilka moment som behöver hanteras innan utdelningen kan utbetalas, när kontrolluppgift ska upprättas, utdelningen ska deklareras och skatten ska betalas in.

Tidslinje vid utdelning på årsstämma

 1. Bokslut och årsredovisning upprättas för räkenskapsåret och skrivs på av styrelsen.
 2. Förslag till utdelning upprättas, formellt av styrelsen, antingen i årsredovisningen eller separat.
 3. Revision genomförs om bolaget har en vald revisor. Revisorn tillstyrker eller avstyrker vinstdispositionen.
 4. Årsstämma hålls. Utdelning beslutas och utbetalningsdag anges.
 5. Utbetalning sker.
 6. Kontrolluppgift lämnas in, det är stämmodagen som styr avseende vilket kalenderår som kontrolluppgift lämnas. Kontrolluppgift avseende utdelning lämnas in samtidigt som kontrolluppgift för löner dvs i januari året efter stämma som beslutat om utdelningen.
 7. Blankett K10 upprättas som bilaga till ägarens privata deklaration där skatteberäkning på utdelningen redovisas enligt 3:12 reglerna.
 8. Fyllnadsinbetalning bör ske före den 12 februari alternativt 12 mars så att man undviker ränta på restskatt (dvs skatt på utdelningen som gjorts).
 9. Slutlig skatteinbetalning sker i samband med att ägarens slutskattsedel regleras och det kan ske fram till i december året efter utdelning beslutats. Väntar man till det här datumet med att betala skatten på utdelningen så påförs räntekostnader.

Hur bokförs utdelning och vad ska bifogas verifikatet i bokföringen?

Bokningen sker på Debet Fritt eget kapital konto 2091 och Kredit bank exempelvis konto 1930 alternativt ägarens avräkningskonto exempelvis konto 2898 om utbetalning inte sker direkt. En kopia på det signerade stämmoprotokollet bifogas som underlag till verifikatet.

Måste utdelningen hela utdelningen betalas ut direkt?

Nej, utdelningen behöver inte betalas ut direkt. En del väljer att ta ut hela beloppet och betalar in från sitt egna privata konto till skatteverket när det är dags att betala skatten. En del väljer att låta skatten ligga kvar i bolaget och betalar sedan in skatten direkt till skatteverket från bolaget och andra låter hela utdelningen ligga kvar i bolaget. Alla tre sätt är ok förutsatt att man bokfört utdelningen på det datum som anges som utbetalningsdag på stämman från fritt eget kapital mot ägarens avräkningskonto.

Får man dela ut resultatet löpande under räkenskapsåret?

En vanlig fråga då det verkar vara är möjligt i andra länder. Det får man inte i Sverige. En utdelning får bara ske av på stämma fastställt resultat som då ingår i fastställt fritt eget kapital. På stämma kan bara resultat avseende det senaste räkenskapsåret fastställas och det sker då efter räkenskapsårets utgång. Utdelning av resultatet löpande under räkenskapsåret är därför inte tillåtet.

Ja, det här är reglerna – en hel del att ta hänsyn till när man beslutar om utdelning alltså. Ta gärna kontakt med oss på Revideco om du behöver hjälp med att fatta de bästa besluten utifrån både företagets och din personliga ekonomis synvinkel.

Genomlysning av din 3:12 situation – boka ett möte här

Texten är skriven av Antti Niemi, Auktoriserad revisor på Revideco.

Guide för inköp av redovisnings- och revisionstjänster

Erik Emilsson/2017-05-4/Nyföretagare/
Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan från Skatteverket, arbetsgivaravgifter, budgetering, skatteoptimering, anställningsvillkor etc, etc.

Det finns en stor del av ditt företagande som inte har att göra med din kärnverksamhet. Och för nästan alla oss företagare så är det kärnverksamheten man brinner för. Tiden räcker inte till för allt, och det man inte känner starkt för blir ofta inte gjort. Dit hör tyvärr alltför ofta det som ligger utanför kärnverksamheten, som exemplen ovan. Om det inte tas om hand leder det tyvärr oundvikligen till katastrof, både för ditt bolag och för dig personligen. Vi har sett ett flertal fantastiska företagare, med en bra kärnverksamhet, gå under som en direkt följd av att man ignorerat detta.

Det vore enkelt för oss att säga att lösningen för att undvika denna katastrof är att ta hjälp med allt. Antingen av en eller flera anställda, eller av en redovisnings-/revisionsbyrå. Och det kan man naturligtvis göra – om man har råd. Eftersom vi själva är företagare så vet vi dock att så inte alltid är fallet. Pengar vill man ofta använda till det man brinner för.

Den lösning som vi sett fungera bäst för våra kunder är istället att ta hjälp på ett smart sätt! Vissa saker är det klart effektivast, och ibland helt nödvändigt, att göra själv – dessa måste man lägga in i sin egen kalender, och se till att det finns tid för. Andra, enklare, saker kan en del- eller heltidsanställd person, som inte behöver ha någon speciell utbildning, utföra bäst. Och vissa saker ska man definitivt köpa in från en redovisnings- eller revisionsbyrå.

Mer än 20 års arbete med små och medelstora bolag har gett oss en bra bild av hur man normalt bäst fördelar arbetsuppgifterna. Innan vi går närmare in på detta vill vi dock understryka att ”undantagen bekräftar regeln”. Du kanske är en ovanlig företagare, som faktiskt både vill och kan göra din årsredovisning själv varje år. Inga problem med detta, tvärtom. 20 års erfarenhet av ägare till bolag visar dock att du är i det närmaste unik. Och vill du göra rätt och skatteoptimalt så behöver även du hjälp.

Några råd på vägen till dig som vill fördela arbetsuppgifterna på ett kostnadseffektivt och smart sätt:

 • De företagare som kan tänka sig att sköta löpande bokföring själva tänker nästan alltid att de ska ”börja själva, och ta hjälp längre fram”. Bästa rådet här är att göra tvärtom – ta hjälp av en redovisningsbyrå första månaderna, och be dem sedan att hjälpa dig igång. På så sätt blir din bokföring rätt upplagd från början, och du kan också snegla på hur den erfarne bokfört transaktionerna under tidigare månader.
 • Då du ser att du inte hinner med administrationen själv, eller tycker att redovisningsbyrån kostar för mycket – överväg att deltidsanställda en administratör som sköter de enkla arbetsuppgifterna. Det räcker att denne är allmänt strukturerad och hyfsat ordningsam – kanske en släkting som just nu är utan jobb? Be sedan redovisningsbyrån att lära upp denne, och successivt överföra arbetsuppgifter. Det är oftast klart lönsammare att anställa någon för de enklaste uppgifterna först, jämfört med att direkt anställa en erfaren ekonom som du tror ska klara ”allt”.
 • Du kommer förresten inte att hitta någon ekonom att anställa, som kan ”allt”. Även om du har tur och hittar någon som kan sköta löpande bokföring, avstämningar, löner, momsrapporter och månadsbokslut helt självständigt, så är en sådan ekonom ytterst sällan kapabel att skatteoptimera i årsbokslutet. Än mindre att optimera din skattesituation som ägare. En ekonom som kan det sistnämnda, och dessutom ständigt uppdaterar sig med alla nyheter och förändringar, kostar alldeles för mycket för det mindre företaget – och vill dessutom inte arbeta med enklare arbetsuppgifter.
 • Alla företagare behöver ett samarbete med en bra redovisnings-/revisionsbyrå. De som inte gör det riskerar att antingen bryta mot lagen, eller betala för mycket skatt. Byrån ska dock vara flexibel, så att den anpassar tjänsterna efter ditt behov och hjälper dig att spara pengar.
 • Svara aldrig på en förfrågan från Skatteverket utan att diskutera den med din redovisnings-/revisionsbyrå. Vill du spara pengar, skriv ihop ett utkast till svar själv, som du sedan låter en erfaren redovisningskonsult eller revisor på din byrå läsa och kommentera.

Ett exempel på hur det kan gå till
Ett exempel från verkligheten. Tänk dig ett bolag som år 1 startar med endast ägaren anställd. År 2 anställs en person, och år 3 börjar det ta ordentlig fart, med en tillkommande delägare och ytterligare anställda. Ett bra sätt att lösa ett sådant bolags ekonomifunktion tycker vi kan se ut så här, rent generellt.

Vid uppstart:
Ta kontakt med en redovisnings- eller revisionsbyrå, för diskussion om bästa sättet att lösa just din situation. Se till att byrån är specialiserad på ägarledda bolag – Volvo och Skanska har inte samma situation som du. Ett bra tips är faktiskt att nyttja det första, kostnadsfria möte, som de flesta byråer erbjuder, redan innan du startar ditt bolag. Detta gör att många fallgropar kan undvikas. Om du inte redan har en färdig ekonomilösning på annat håll, anlita byrån för att lägga upp bokföringen, bokföra och sköta skattedeklarationerna den första tiden. Men gör betalningarna och faktureringen själv, så att du kan styra och planera likviditeten.

Vid första bokslut:
Se till att ha ett bokslutsplaneringsmöte med byrån, så att skatterna optimeras och att tidsplaneringen görs. Det är viktigt att just dina önskemål beaktas, för att du ska få en bra tjänst. Och tänk på att det är viktigt att du förstår vad som görs – det är du som har det yttersta ansvaret. Ta definitivt hjälp med bokslut, årsredovisning, bolagsdeklaration och K10-blankett. Om du planerar att växa och/eller finansiera verksamheten genom banklån eller investerare, så är det normalt klokast att även välja revision redan från start.

År 2:
Om det nu känns svårt att hinna med den bit du själv ska sköta, överväg att del- eller heltidsanställa en administratör. Arbetsuppgifterna blir att assistera dig med fakturering och betalningar, och också allmän kontorsadministration. Dessutom kan denne successivt ta över vissa uppgifter från byrån, och kanske i längden också börja bokföra enklare transaktioner. Gör detta i samarbete med byrån, så blir slutresultatet allra bäst. Se dock till att fortsätta ha egen, löpande koll på resultatet och likviditeten, annars kan det snabbt bli problem. Bokslutsrutinerna behålls oförändrade, speciellt bokslutsplaneringsmötet. Detta är speciellt viktigt om du lagt bort en del av dina egna administrativa uppgifter, så att du får en förståelse för hur (och att…) det fungerar. Rent juridiskt är ju du ansvarig.

År 3:
Din administratör har blivit varm i kläderna, och kan göra det mesta av den löpande bokföringen, troligen även grundläggande lönehantering. Byrån hjälper till att skapa rutiner för avstämningar, och fungerar som bollplank till administratören. Nu bör du också, själv eller tillsammans med byrån, ha utvecklat ett eget, enkelt system för att effektivt hålla dig uppdaterad om löpande resultat och likviditet. När en ny delägare ska tas in anlitas en erfaren person på byrån som rådgivare, för att undvika oönskade skatteproblem. Bokslutsrutinerna behålls oförändrade. Om inte revision redan valts så behöver detta planeras nu.

…och därefter
Många fortsätter sedan enligt detta mönster. Den anställda administratören kan allt eftersom lära sig fler saker, och minska kostnaden för att anlita byrån.

Samarbetet med byrån är nu etablerat, och du har normalt kontakt med en till tre personer på byrån, med olika kunskap och erfarenhet, ett antal gånger under året för att stämma av olika frågor.

Det mest framgångsrika har lärt sig att diskutera innan istället för efteråt. Vad passar dig?

Naturligtvis förekommer många individuella anpassningar till exemplet ovan. En del lägger bort allt de över huvud taget kan till en byrå, andra har tur och hittar en duktig ekonom att anställa tidigt, och kan på så sätt göra mer arbete ”inhouse”. Det är, som tidigare noterats, dock ytterst sällsynt att en anställd administratör i ett mindre eller t o m medelstort bolag, behärskar alla delar i bokslutet, även om de är ekonomer. Vanligen ser de i så fall till att bokföringen är avstämd och korrekt, och att bokslutet är förberett. Därefter anlitas byrån för att slutföra bokslut, årsredovisning, revision, bolagsdeklaration och K-10:a. Det vi tycker att du verkligen inte ska välja bort är bokslutsplaneringsmötet, eftersom mycket matnyttigt kan dyka upp där. Många av våra kunder har sparat mycket pengar och får en bättre nattsömn efter ett bra bokslutsplaneringsmöte.

Träffa oss – boka ett möte här
Texten är skriven av Erik Emilsson, vd på Revideco.

Digital tjänst för inlämning av årsredovisningar

Jenny Douhan/2017-04-24/Ekonomiansvarig, Nyföretagare/

Idag är det möjligt för både privatpersoner och företag att lämna in de flesta uppgifterna till myndigheter den digitala vägen. Somliga må tycka att Skatteverket kan vara stelbent, men sannerligen har de kommit långt i sin digitaliseringsprocess. Alla typer av deklarationer kan lämnas in digitalt och stor del av kommunikationen kan numera ske via digitala myndighetsbrevlådor samt e-post. Ett företag kan i stort sett helt och hållet sköta sina förehavanden med Skatteverket digitalt.

Många fördelar med digital årsredovisning

Det sista, högst väsentliga, momentet för ett företag innan räkenskapsåret kan stängas – inlämning av årsredovisning till Bolagsverket – är dock fortfarande endast möjligt i pappersform. Det vill nu (inte en sekund för tidigt) regeringen ändra på. Några av vinsterna med digitaliserad inlämning uppges vara färre felaktiga uppgiftsinlämningar samt enklare och billigare hantering. Till den listan vill jag addera:

 • Säkrare hantering
 • Färre sent inlämnade årsredovisningar
 • Mindre totalt onödigt pappersslöseri

Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket i samarbete med bland annat Bokföringsnämnden och Skatteverket. En första delrapport har lämnats den 23 oktober 2016 till Näringsdepartementet och uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2018.

Så om något år får vi förhoppningsvis skörda den söta frukten av detta väl mogna projekt.

Sex kriterier att utgå ifrån när du väljer revisor

Antti Niemi/2017-04-14/Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt/

Är du en ekonomiansvarig eller företagare som letar efter en revisor? Den här artikeln är skriven för er. Det finns nämligen en chans att om ni väljer revisor efter rätt kriterier att ni kommer att få kontakt med en person som kommer att kunna ge er värdefulla insikter i ert företag, ger er trygghet i att det ni gör är rätt, ge värdefull support till viktiga medarbetare och ibland kommer att styra er i rätt riktning i viktiga frågor.

Först så definierar vi vad en revisor är: En revisor granskar den årsredovisning som bolaget offentliggör årligen. Till årsredovisningen bifogar hon sin revisionsberättelse. En redovisningskonsult upprättar den löpande redovisningen, bokslut & årsredovisning. Många revisorer har på byrån hjälp av redovisningskonsulter eller juniora revisorer för upprättande av bokslut & årsredovisningar. Om revisionen är lagstadgad, så behövs det en auktoriserad revisor.

Här kommer sex funderingar som du kan ta med dig när du ska välja:

Gut feeling
Viktigast av allt. Känns det bra? Det här vet du ofta redan efter ett första möte eller telefonsamtal. Gut feeling på engelska. Kändes det bra är det sannolikt så att det kändes bra för revisorn också. Det kanske på grund av att hon har erfarenhet av typen av verksamhet eller kanske för att revisorn är genuint intresserad av din verksamhet. Känns det bra – så finns förutsättningarna för att det kommer att går bra.

Rätt revisor för redovisaren
I många mindre och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för redovisaren. Har man någon fundering är det enklast att fråga revisorn som kan bolaget sedan många år tillbaka i stället för att fråga någon generell frågeservice och få ett generellt svar. På det här sättet hålls också revisorn uppdaterad löpande vilket är jättebra. Fundera över vilka behov ni har på ert företag och ta med det i bedömningen.

Rätt revisor för ägarna
I ägarledda bolag är det viktigt att man väljer en revisor som har kunskap med att arbeta med ägarledda bolag. Det har inte alla. Exempel på områden som behöver stämmas av om revisorn hanterar.

 • Är revisorn insatt i hur beskattning vid uttag ur bolaget fungerar. Kan revisorn dessa frågor och kan hon hålla er ajour i de här frågorna?
 • Kan hon vara bollplank i frågor om bolagsstruktur?
 • Om jag vill sälja/köpa en verksamhet kan hon hantera de frågor som dyker upp då. Due diligense, värderingar mm?
 • Revisorn bör också vara ett bollplank och veta när man behöver ta in specialister av olika slag, och då är det bra att veta om revisorn har ett bra nätverk av specialister som man kan använda om det skulle behövas.

Specialkunskaper
Alla bolag har olika verksamheter och i vissa verksamheter är det bra om revisorn har vissa specialkunskaper. Det gäller dels avseende bolagets verksamhet, exempelvis om bolaget hanterar finansiella instrument (då krävs under vissa förutsättningar att revisorn har en speciell licens), har ett ovanligt varulager som kräver specialkunskaper vid värdering eller har omfattande kontanthantering. Men det kan också vara kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk som du bör följa upp.

Nu ska man komma ihåg att normalt så är en revisor ofta revisor i ett större antal bolag verksamma olika branscher och sticker ditt bolag inte ut för mycket så finns det många revisorer som har rätt kvalifikationer för att vara revisor i ditt bolag.

Tid
Hör efter om revisorn har tid för nya uppdrag. Ofta är antalet uppdrag revisorn har en bra måttstock på hur upptagen hon är. Om revisorn har fler än 100 uppdrag så har hon ganska så fullt upp, naturligtvis beroende på om hon använder sig av assistenter på uppdragen och hur stora uppdragen är.

Kostnad
De största revisionsbyråerna har ofta högre overheadkostnader än mindre byråer vilket kan påverka priset uppåt. Det kan också vara mer prispress på mindre orter, om det finns flera aktörer, än i på större orter. Enpersonsbyrån och mindre byråer har ofta färre tjänster att erbjuda än de större byråerna har, viket betyder att du kan behöva använda dig av flera leverantörer vid t.ex. skattefrågor. Den gyllene medelvägen är naturligtvis att söka sig till en mellanstor byrå och erbjuder de tjänster som just din typ av bolag behöver.

Nu när du läst kriterierna så hoppas jag att är du mer redo att välja rätt revisor än innan. Arbetar du som redovisningsansvarig eller är företagare och har funderat på vad en revisor kan tillföra, eller känner att du får inte något stöd från er befintliga revisor så har du ovan flera argument till att påbörja en utvärdering. Jag hoppas att den utvärderingen leder till att ni hittar en revisor som ger er värdefulla insikter, trygghet och support.

Boka gärna ett möte med en auktoriserad revisor från Revideco, så diskuterar vi hur en bra lösning skulle kunna se ut för just er.

Kontakt

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg