Kategori: Bokslut

Här kan du läsa om bokslut, det vill säga en slags sammanställning av företagets prestationer under den period som bokslutet avser. Bokslut kan ske månadsvis, halvårsvis och årsvis. Det sista kallas då årsbokslut, vilket vanligen är det enda bokslutet i mindre företag.

Ett årsbokslut avslutar den löpande bokföringen i en resultaträkning och en balansräkning. Även en årsredovisning innebär en resultaträkning och en balansräkning. Men till skillnad från ett årsbokslut innehåller en årsredovisning ytterligare komponenter, såsom en förvaltningsberättelse och noter. Det finns även något som kallas förenklat årsbokslut, som är en förenklad version och som exempelvis används i enskild firma.

Viktiga delar i ett bokslut och årsredovisning handlar om periodisering, värdering av tillgångar och skulder samt bokslutsdispositioner och bolagsskatt, något som inte alla företagare har koll på. Dock ska alla aktiebolag upprätta en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket. Årsredovisningen används för att bland annat fastställa resultat för räkenskapsåret och på så sätt underlaget för bolagsskatt.

Vill du ha hjälp att avsluta den löpande bokföringen i ett årsbokslut eller en årsredovisning är du varmt välkommen att kontakta oss.